Jaké výhody má automatizace výrobní linky

Dříve bylo poměrně běžné, že v nejrůznějších továrnách stáli u pásu dělníci, kteří vyráběli dané součástky či je montovali dohromady. V posledních letech se však čím dál více těchto procesů začalo svěřovat technologiím. http://poslepu.cz/termin-asistivni-technologie-pohledem-radka-seiferta/ Jednoduše řečeno, práci namísto lidí obstarávají stroje. Je pochopitelné, že tyto stále postupující automatizace výrobní linky jsou pro firmu finančně výhodné. Ačkoliv totiž tyto stroje nejsou ani zdaleka nejlevnější, a k tomu je potřeba ještě přičíst zvýšené náklady na elektřinu, v konečném důsledku se jim vyplatí.

dělníci jsou nákladnější než stroje

To se může zdát zvláštní, avšak ve skutečnosti je to poměrně pochopitelné. Hlavní výhodou je, že dokážou pracovat rychleji a přesněji než lidé. Díky tomu za stejnou dobu vyrobí více produktů, navíc s podstatně menším počtem „zmetků“, které je potřeba vyhodit. A čím vyšší je výroba, tím více může firma prodávat, a tím vyšší je její zisk.

Také je zde potřeba hovořit o úspoře nákladů. Zaměstnanci totiž chtějí z pochopitelných důvodů dostávat výplatu, a to i v době, kdy se firmě příliš nedaří. Je jasné proč – taky musí z něčeho platit účty a kupovat nezbytnosti, jako například jídlo. K tomu je potřeba ještě připočítat odvádění daní, sociálního a zdravotního pojištění a dalších výdajů. U velké továrny se pak jedná o skutečně velkou sumu.

klasická automatizovaná výroba

Lidé také potřebují dovolenou a mohou onemocnět. I v této chvíli, kdy v podstatě nevytváří pro zaměstnavatele žádnou hodnotu, však potřebují být placeni. A v případě, že se mezi zaměstnanci objeví epidemie, jak se stalo například u covidu, která vyřadí většinu pracovní síly, dostane se firma do velkých potíží.

Nic takového u strojů nehrozí. Jistě, mohou se porouchat, avšak to se příliš často nestává. Ve chvíli, kdy nemáme na jeho provoz, jej můžeme jednoduše vypnout. Nemusíme ani zajišťovat pauzy na oběd, snažit se udržet morálku a mnohé další. Je tedy pochopitelné, že po této možnosti ochotně skočí prakticky každá výrobní firma. O to, co bude s propuštěnými dělníky, se pak příliš nestará. A to je druhá strana mince, na kterou se bohužel často zapomíná.